BlogÚtulkáči - Vianočný Miki

Príbeh Žofky, ktorá už medzi nami nie je, mnoho z vás dobre pozná. Túžba po vyhladení jazvy po Žofke prinútila pani Vlastu opäť hľadať na sociálnej sieti čiernu fenočku.

Ísť hore