Zoznam útulkov Nitriansky kraj


  Pavel - PesBruno.SK 10.09.2017 - 15:44

  Komárno -
  Útulok
  http://www.komarno.utulok.sk/
  https://www.facebook.com/
  %C3%9Atulok-Kom%C3%A1rno-138898152830106/

  Levice - OZ
  Šťastný
  domov
  http://www.utulok-levice.sk/
  https://www.facebook.com/%C3
  %9Atulok-Levice-OZ-%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD-Domov-151234284967876/  Nitra -
  Útulok
  http://www.utuloknitra.sk/
  https://www.facebook.com/utu
  loknitra.sk/

  Nové Zámky -
  Útulok
  http://utuloknz.sk/

  Šaľa - Zatúlané psíky
  Šaľa
  https://www.facebook.com/Zatulan%C3%A9-Ps%C3%ADky-%C5%A0a
  %C4%BEa-147849528595852/

  Štúrovo - OZ Priateľ
  pes
  http://priatelpes.sk/
  https://www.facebook.com/OZPriatelPes
  /

  Topoľčany - Karanténna
  stanica
  http://utulok.websnadno.cz/
  https://www.facebook.com/Ka
  rant%C3%A9nna-stanica-Topo%C4%BE%C4%8Dany-335576831589/

  Zlaté
  Moravce -
  Útulok
  https://www.facebook.com/%C3%9Atulok-Zlat%C3%A9-Moravce-
  126292869070/

  Odpovedaj

Diskusia

Pre pridanie príspevku sa prihlás.
Prihlásenie
Ísť hore