Zoznam útulkov Prešovský kraj


  Pavel - PesBruno.SK 10.09.2017 - 15:56

  Kežmarok -
  Útulok
  http://utulok.kezmarok.sk/
  https://www.facebook.com/kez
  marokutulok/

  Poprad - Cesta za
  domovom
  http://cestazadomovom.sk/
  https://www.facebook.com/cest
  azadomovom/

  Poprad -
  Útulok
  http://utulok.poprad.sk/
  https://www.facebook.com/popra
  dutulok/

  Prešov - OZ Prešovskí
  havkáči
  http://www.presovskihavkaci.sk/
  https://www.facebook.
  com/Pre%C5%A1ovsk%C3%AD-havk%C3%A1%C4%8Di-255033921189122/

  Sta
  rá Ľubovňa - Karanténna
  stanica
  http://kynologickyklub-karantennastanicastaralubovna.web
  node.sk/
  https://www.facebook.com/pg/karantennastanicastaralubov
  na

  Vranov nad Topľou - Karanténna
  stanica
  https://www.facebook.com/pg/KS-Vranov-nad-Topľou-146663
  432027542

  Odpovedaj

Diskusia

Pre pridanie príspevku sa prihlás.
Prihlásenie
Ísť hore