Zoznam útulkov Trnavský kraj


  Pavel - PesBruno.SK 11.09.2017 - 16:17

  Orechová Potôň - Združenie ochrancov a priateľov
  zvierat
  https://www.facebook.com/pg/ZOPZ-Zdru%C5%BEenie-ochranco
  v-a-priate%C4%BEov-zvierat-284721856277/

  Piešťany -
  Útulok
  http://www.utulok-piestany.sk/
  https://www.facebook.com
  /UtulokPiestany

  Senica -
  Útulok
  http://www.utuloksenica.sk/
  https://www.facebook.com/Ut
  ulokSenica1/

  Sereď - OZ
  Tulák
  http://www.utuloksered.sk/
  https://www.facebook.com/utul
  oksered/

  Skalica -
  Útulok
  http://utulokskalica.blog.cz/
  https://www.facebook.com/
  uskalica

  Šaštín Stráže - OZ Záchranný
  koráb
  http://www.zachrannykorab.sk/
  https://www.facebook.com/Z
  achranny-korab-181130868759/

  Trnava -
  Útulok
  http://www.trnava.utulok.sk/
  https://www.facebook.com/%
  C3%9Atulok-Trnava-340798442609617/

  Veľký Meder - Dog
  Azyl
  http://www.dogazyl.sk/
  https://www.facebook.com/pg/DogAzyl
  /about/

  Odpovedaj

Diskusia

Pre pridanie príspevku sa prihlás.
Prihlásenie
Ísť hore