Nevieš si rady? Bruno ti pomôže

 

Brunov obchodík

 

Korešpondečná adresa - výmeny, reklamácie

PesBruno.SK, s.r.o.
Rázusova 7
977 01 Brezno

 

Kontaktné informácie

 

 

 

Fakturačné údaje

PesBruno.SK s.r.o.
Tolstého 5
811 06 Bratislava

IČO: 483 10816
DIČ: 2120144114

IČ DPH: SK2120144114

Bankové spojenie:
IBAN: SK90 8330 0000 0022 0086 6684
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sro, vložka číslo 106455 / B
Výpis z obchodného registra

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
E-mail: ba@soi.sk

 

 

Naši kamaráti

  Labky na cestách

Ísť hore